magyar
2020. 05. 29 - 12:43 logo

Közérdekű munka büntetés végrehajtásának fejlesztése alprojekt

Az alprojekt célja a közérdekű munka büntetés végrehajtása új módszerének kidolgozása és kipróbálása a közérdekű munka büntetések hatékonyabb letöltése, valamint az elévült büntetések számának csökkentése érdekében.
A tevékenység megkezdése előtt a jogalkalmazók érzékenyítésére és a munkahelyekkel történő együttműködés fejlesztése, kialakítása érdekében a már letöltőhelyként működő és a bevonni kívánt munkahelyekkel, illetve ítélkező és bv. bírákkal - az érdeklődés függvényében, de legalább egy alkalommal - kerekasztal-beszélgetésre kerül sor, a jó gyakorlatok bemutatása, a további együttműködések kialakítása érdekében. A kerekasztal-beszélgetést a régiós közérdekű munka koordinátor szervezi. A kerekasztal-beszélgetés során az adott jogterület különböző szereplői megismerhetik egymás nézőpontját.

Az előkészítő kerekasztal-beszélgetések központi témája az ún. kalocsai modell, meghívott előadók elsősorban a Bács-Kiskun Megyei Igazságügyi Hivatal munkatársai és a Kommunális Intézmény Kalocsa képviselője. A csoportos végrehajtás bizonyos előkészítő elemeit Kalocsán próbálták ki a Bács-Kiskun Megyei Igazságügyi Hivatal munkatársai. A Hivatal a kalocsai Kommunális Intézménnyel, mint munkahellyel írt alá együttműködési megállapodást. A programban részt vevő munkatársak meglátása szerint a közérdekű munka büntetések végrehajtásában a csoportos letöltés a legmegfelelőbb megoldás, mivel a letöltőhely által kiadott munkát a munkahely munkaterületén, de olyan szakember közvetlen irányítása mellett végzik az elítéltek, aki a munkavégzés teljes ideje alatt ott van az elítéltekkel és az Igazságügyi Hivatal munkatársa. Így nincs lehetőség arra, hogy az elítélt kivonja magát a munka, tehát a büntetés alól. Aki nem végzi a kiadott feladatát, azt a csoportos letöltést felügyelő egyrészt azonnal figyelmeztetni tudja (ennek egész más hatása van, mintha a munkahely egyik alkalmazottja tenné ugyanezt), másrészt egy esetleges hiányzás esetén azonnal jelzést kap a pártfogó felügyelő erről. Így gyors intézkedésre nyílik lehetősége, adott esetben nagyon rövid időn belül lehet küldeni a javaslatot a büntetés szabadságvesztésre történő átváltoztatására az ügyészség felé. Vagyis a kontroll állandó, a munka elvégzése szorosabb, az elítélt állandó felügyelet alatt áll.

A kerekasztal-beszélgetés, a projektmunkatársak kommunikációs tevékenysége és legfőképpen a közérdekű munka szakmai koordinátor munkájának eredményeképpen az elérni kívánt cél megyénként átlagosan 2-3 munkáltatóval közérdekű munka büntetés csoportos letöltésére együttműködési megállapodást kötni. Az együttműködési megállapodásokat az illetékes megyei Igazságügyi Hivatal és a munkáltató köti, a helyi sajátosságoknak megfelelően. A megyei igazságügyi hivatalok együttműködési megállapodásokat jelenleg is kötnek, így valószínűleg lesz majd olyan eset is, amikor már meglévő megállapodást kell kiegészíteni a csoportos letöltésre vonatkozóan.

A közérdekű munka büntetés letöltését követően az elítélt önkéntes alapon igénybe veheti az intenzív utógondozás programelem keretében a szabadultaknak nyújtandó szolgáltatásokat (pl. álláskereséssel, szociális ellátásokkal kapcsolatban felmerült, lakhatási és egyéb problémák megoldásához segítségnyújtás).

Tájékoztató anyag készül a letöltőhelyek számára a csoportos letöltés előnyeiről. A kb. 2 oldalas tájékoztató anyag rövid leírást tartalmaz a közérdekű munka büntetésről, a munkáltatók szerepéről a büntetés végrehajtásában, bemutatja a közérdekű munka büntetés csoportos végrehajtásának fejlesztése alprojektet, az eddigi jó gyakorlatokat, a munkáltató és a helyi közösség szerepét a közérdekű munka büntetés végrehajtásában. A tájékoztató anyag megjelenik a projekt weboldalán, elektronikus változatát e-mail formájában megkapják a helyi, közérdekű munka végrehajtásában érdekelt munkáltatók, valamennyi – helyi és kisebbségi – önkormányzat. A helyben szokásos módon (helyi televízió, rádió, önkormányzati lap stb.) meghirdetésre kerül a kerekasztal-beszélgetés időpontja, annak tárgya, a csoportos letöltés végrehajtásának előnyei és a felhívás az együttműködési megállapodások megkötésére.

Adatbázis kialakítására is sor kerül, amelyben a csoportos letöltésben együttműködő munkahelyek adatai szerepelnek. A régiós közérdekű munka koordinátor koordinálja az Észak-magyarországi régióban csoportos közérdekű munka büntetés letöltésében együttműködő munkahelyek tevékenységét, és adatbázisban összesíti az adatokat. Az adatbázis az illetékes pártfogó felügyelők számára hozzáférhető.

A munkatársak felkészítése fontos eleme az alprojektnek. A kiválasztott munkatársak felkészítő szemináriumokon, hospitáláson és ún. személyes hatékonyságot fejlesztő tréningeken vesznek részt. A projekt során a munkatársak lehetőséget kapnak ún. esetmegbeszélő üléseken történő részvételre is.

A projekt kiemelt célja, hogy a kísérleti program alapján olyan eljárásrendek, módszertani leírások készüljenek, amelyek később alkalmasak a Pártfogó Felügyelői Szolgálat, és külső szakemberek általi alkalmazásra. Ezáltal a projekt során megszerzett szakmai tapasztalatok széles körben intézményesülhetnek a bűnelkövetőkkel végzett szakmai tevékenységek során.

A protokoll központi eleme az Igazságügyi Hivatal és a letöltő helyek hatékony együttműködésének eljárásrendje, azaz a munkáltatókkal való hatékony együttműködés kidolgozása, a csoportos letöltés sajátosságainak és a letöltés végrehajtása egyedi eljárásrendjének a bemutatása. A protokollok ezen felül az eredmények széles körben való hozzáférhetőségét, illetve a fenntarthatósági szempontokat is szolgálják.

A projekt disszeminációs tevékenységeinek a célja az, hogy a tapasztalatok és a jó gyakorlatok közreadásával és hozzáférhetővé tételével a projekt által kiváltott hatás és ezáltal a projekt megvalósítására fordított források hasznosulása a lehető legnagyobb lehessen. A közérdekű munka büntetés csoportos letöltése tapasztalatainak bemutatására ún. roadshow készül, melynek a célja a figyelemfelkeltés, továbbá a módszertani fejlesztés közzététele. A helyi kommunikációs csatornák igénybevételével a helyi közösség és a büntető igazságszolgáltatás szereplői számára kommunikációs tevékenység révén láthatóvá válik az elvégzett munka eredménye. A szakemberek felkészítését, tájékoztatását célzó film készül, melynek célja a csoportos letöltés megszervezésének és folyamatának bemutatása, a jó gyakorlat sajátosságainak beazonosítása, illetve a jogalkalmazók és a potenciális munkáltatók számára a jó gyakorlatokból származó előnyök illusztrálása.

Eseménynaptár Május
27282930010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
FORUM
Legfrissebb témák
Legfrissebb hozzászólások