magyar
2020. 05. 29 - 11:08 logo

Programértékelő kutatások alprojekt

Az alprojektben a bűnmegelőzés területén dolgozó szakemberek és önkéntesek számára szervezendő képzési programok, illetve az elítéltek társadalmi és munkaerőpiaci reintegrációja érdekében bevezetendő többszakaszos modell értékelése fog megvalósulni. Az evaluációs vizsgálatok célja, hogy értékelje a fejlesztések, programok megvalósításának folyamatát, illetve a programok rövid távú, még a programidőszak alatt megvalósuló eredményét, hatását a fejlesztések országos bevezetésének elősegítése érdekében.

Pálinkó Éva - Papp Gábor: "Az elítéltek többszakos, társadalmi és munkaerő-piaci reintegáricója" c. kutatási anyag elérhető honlapunkon.

Szabó Tünde - Papházi Tibor: "A bűnmegelőzési szakemberek és önkéntesek képzése alprojekt értékelő vizsgálata" c. kutatási anyag elérhető holnapunkon.


A programmegvalósítás folyamatának értékelése

Új, innovatív programok esetében nagyon fontos annak vizsgálata, hogy mennyire sikerül a terveknek megfelelően megvalósítani az egyes tevékenységeket.

A programmegvalósítás vizsgálata alapvetően két célt szolgál:

 • Fontos visszajelzést ad a program megvalósítói számára arról, hogy az eredeti tervek mennyire kivitelezhetőek, milyen nem várt problémákkal kell a megvalósítás során szembenézni.
 • Ahhoz, hogy később a megfigyelt hatást, eredményt értelmezni tudjuk, ismernünk kell a megvalósítás körülményeit, a program kivitelezése során felmerült problémákat, hiszen egy-egy program sikeressége nemcsak a program alapjául szolgáló elmélet, koncepció helyességén, de a megvalósítás minőségén is múlik.

A megvalósítás folyamatának értékelése mindkét alprojekt esetében az alábbi két kérdéskör köré épül.

 • Eléri-e a program a célcsoportot: a célcsoport minden szegmense részt vesz-e a programban, vannak-e olyanok, akik kimaradnak.
 • Megtörténik-e a terveknek megfelelő beavatkozás, biztosított-e a szolgáltatások hozzáférhetősége.


A program eredményeinek értékelése

A programértékelő kutatások, hatásvizsgálatok legfontosabb kérdése, hogy vajon megvalósul-e a program által elérni kívánt cél, eredmény (esetleg nincsenek-e a programnak nem szándékolt – esetleg káros – mellékhatásai), illetve melyek azok a mechanizmusok, folyamatok, amelyek adott feltételek mellett kiváltják a várt hatást, eredményt.

E kérdések megválaszolása azonban nem könnyű, egyrészt nagyon szigorú módszertant kíván meg, másrészt a társadalompolitikai szempontból legfontosabb hatások nagyon gyakran csak hosszú távon jelentkeznek és legtöbbször nehezen mérhetők.

A projekt két éves időtartama alatt ezért mi csak a projekt által közvetlenül befolyásolt, rövid távon is megmutatkozó hatásokat és az ezeket előidéző/kiváltó folyamatokat, mechanizmusokat tudjuk vizsgálni.


A programértékelő vizsgálatok lebonyolításának terve

A programértékelő vizsgálatok megtervezése, az adatfelvételek szakmai irányítása, az adatok elemzése, a tanulmányok, szakmai beszámolók elkészítése a kutatási alprojekt koordinátor által vezetett szakértőkből álló kutatási munkacsoport feladata. A munkacsoport és a kutatási alprojekt koordinátor munkáját külső szakértők is segíthetik a megfelelő módszer és vizsgálati elrendezés kiválasztásában, illetve részelemzések elkészítésében.
Az adatfelvételek technikai lebonyolítását megfelelő infrastruktúrával rendelkező külső kutató cégek végzik.
A kutatási alprojekt a kutatási tervek elkészítése és az adatfelvételek lebonyolítása során szorosan együttműködik az értékelendő alprojektek szakmai vezetőivel, koordinátoraival.

A kutatási munkacsoport feladatai

 1. A projektértékelő kutatások tervének részletes kidolgozása, mely a következő részfeladatokból áll:
  • a témában született hazai és nemzetközi hatásvizsgálatok áttekintése, elemzése,
  • az értékelendő programokat megalapozó elméletek, hipotézisek elemzése,
  • a vizsgálni kívánt kérdések illetve a tesztelni kívánt hipotézisek meghatározása és konceptualizálása,
  • a mérni kívánt fogalmak, hipotézisek operacionalizálása, a kutatási módszerek kiválasztása (vizsgálati elrendezés, mintavétel, adatfelvétel, adatfeldolgozás módszerei) és kidolgozása,
  • interjútervek, kérdőívek elkészítése,
  • a kutatások ütemtervének elkészítése.
 2. A kutatási tervek kidolgozásához illetve résztanulmányok, részelemzések elkészítéséhez felkérendő külső szakértők kiválasztása.
 3. Elemzések és a záró-értékelések, szakmai beszámolók elkészítése.
 4. A kutatási eredmények megvitatása illetve bemutatása céljából szervezett belső műhelybeszélgetésen és a sajtóháttér-beszélgetésen való részvétel.

A kutatási alprojekt és az értékelendő alprojektek közötti együttműködés

 • Az értékelendő alprojektek szakmai koordinátorai és vezetői részt vesznek a kutatási kérdések és hipotézisek meghatározásában és véleményezik a kutatási alprojekt által elkészült kutatási terveket.
 • Az alprojekt megvalósítói segítik a vizsgálatok (mintavétel és adatfelvétel) lefolytatását és biztosítják – a szenzitív adatok védelmére vonatkozó előírások betartása mellett – a kutatási alprojekt koordinátorának, a kutatási munkacsoport tagjainak, a vizsgálatban részt vevő külső szakértőknek és az adatfelvételek technikai lebonyolítását végző kutatócégeknek a teljes program-dokumentációhoz való hozzáférést.
 • Az együttműködés érdekében a projektek előkészítő szakaszában projektenként négy közös megbeszélés szükséges a kutatási alprojekt és az értékelendő alprojektek között.
Eseménynaptár Május
27282930010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
FORUM
Legfrissebb témák
Legfrissebb hozzászólások