EFOP-1.3.3 eredmények

EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú, „Fogvatartottak reintegrációja” című kiemelt projekt

2023.06.30.

Eredmények

Alkalom

Fogvatartottak részére egyéni fejlesztési terv készítése

7615

 

Munkaerőpiaci és társadalmi reintegrációt elősegítő szolgáltatásban résztvevők

7383

 

Kompetenciafejlesztő csoportfoglalkozáson személyek részvétele

2157

 

Szakképzettség megszerzése a projekt keretében

1448

 

A személyiségfejlődés egészét szem előtt tartó komplex szolgáltatást igénybe vevő fogvatartottak (Tanoda)

176

 

Foglalkozási rehabilitációban résztvevők

489

 

Munkaszocializációban résztvevők

153

 

Jóvátételi programok száma

 

183

Egyéni foglalkozások száma

 

56970

Csoportos szolgáltatások száma

 

5355

Fogvatartottak engedélyezett kapcsolattartói részére egyéni fejlesztési terv készítése

1205

 

Közösségi Foglalkoztató szolgáltatásait igénybe vevők száma

1103