A projekt bemutatása

TÁMOP-5.6.3-12/1-2012-0001 kódszámú

„A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja és intenzív utógondozási modellje” című kiemelt projekt

A megítélt támogatás összege: 2,977 milliárd forint

A megvalósítás ideje: 2012. december 01-től 2015. október 31-ig

A megvalósítás helye: Magyarország valamennyi büntetés-végrehajtási intézete és az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

 

A TÁMOP 5.6.3 kiemelt projekt keretében 115 szakember látta el a feladatokat helyi szinten a büntetés-végrehajtási intézetekben.

 

Szolgáltatások

 A toborzás és a tájékoztatás során a fogvatartottak megismerték a projekt szolgáltatásait. A programba belépő ügyfelek a reintegrációs tanácsadóval és az utógondozó koordinátorral közösen térképezték fel, hogy milyen a jelenlegi helyzetük, szabadulást követően honnan indul újra az életük. A szükségletfelmérés függvényében közösen határozták meg, hogy a fogvatartottnak mit kell tennie a sikeres visszailleszkedés érdekében, és ehhez a szakemberek milyen segítséget tudnak nyújtani.

A program második szakaszában a fogvatartottak – a közösen kiválasztott – készség- és képességfejlesztő (kommunikációs, agressziókezelő, konfliktuskezelő, önismereti, életvezetési) tréningeken és kompetencia-fejlesztő csoportfoglalkozásokon vehettek részt. A főként előzetes letartóztatást végrehajtó megyei börtönök esetében 60 óra (2*30 óra), a jogerősen elítéltek fogva tartását végző ún. letöltő házak esetében pedig 90 óra (3*30 óra) időtartamban.

A harmadik szakaszban piacképes szakmákat (konyhai kisegítő, szobafestő, mezőgazdasági munkás, asztalosipari szerelő) tanulhattak, bizonyítványt szerezhettek az elítéltek.

A szabaduláshoz közeledve a fogvatartottak megtanulták, hogyan keressenek munkát a szabadulásukat követően, arra is felkészültek, hogy mit kell tenniük, hogyan kell viselkedniük, hogy munkahelyüket megtarthassák. Segítséget kaptak ahhoz, hogy a szabadulást közvetlenül követő időszakban a beilleszkedéshez szükséges alapvető feltételek (pl.: iratok, lakhatás) rendelkezésre álljanak, és megerősödjön a támogató/családi környezet. A visszailleszkedést önkéntesek is segítették.

A fogvatartottaknak nyújtott szolgáltatási csomag kialakításban alapvető célunk volt, hogy minél több embernek adjuk meg a belépés lehetőségét a programba, és az egyén szükségleteinek, illetve a változtatásra irányuló motivációja függvényében kapjon lehetőséget a készségfejlesztésben, szakmaképzésben való részvételre. Ha a készségfejlesztésbe és szakmaképzésbe való belépés nem volt lehetséges, akkor a kivezető szakaszban a szabadulásra való felkészítést vehették igénybe, valamint szabadulás után hat hónapig az utógondozás szolgáltatásaiban vehettek részt.

A programot a börtönökben háromfős stábok valósították meg a bv. intézet szakmai támogatásával:

– reintegrációs tanácsadói referens: a Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársa, a sikeres munkaerőpiaci reintegráció érdekében biztosított egyéni tanácsadásokat és csoportos foglalkozásokat,

– utógondozó koordinátor: a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának munkatársa, a társadalmi beilleszkedést elősegítő szolgáltatásokat nyújtott egyéni és csoportos formában,

– büntetés-végrehajtási intézeti projektfelelős: a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának munkatársa, feladata a másik két szakmai megvalósító munkáját a büntetés-végrehajtási intézet napi működésébe beilleszteni.