TÁMOP-5.6.3 eredmények

TÁMOP-5.6.3-12/1-2012-0001 kódszámú

„A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja és intenzív utógondozási modellje” című kiemelt projekt

 

Főbb eredmények

 

Fogvatartotti szolgáltatások

 

Indikátor megnevezése

Elvárt célérték

Teljesítés

 
 

Programba bevont személyek száma

5500

5772

 

Egyéni Fejlesztési tervek  száma

5000

5369

 

Az egyéni fejlesztési terv 2 szakaszra vonatkozó kiegészítését sikeresen befejező személyek száma

1850

2187

 

Képzésen részt vett személyek száma (Vizsgára bocsájtás feltételeit teljesítette)

900

1237

 

Képzettséget szerzett személyek száma

700

1214

 

Az egyéni fejlesztési terv 4. szakaszra vonatkozó kiegészítését sikeresen teljesítő személyek száma (Összehangolt humánszolgáltatást kaptak a társadalmi és a munkaerőpiaci reintegráció elősegítése érdekében.)

1000

2415

 

 

 

29 büntetés-végrehajtási intézetben 70 darab szakmaképzés valósult meg.

 

57 fő önkéntes bevonása történt meg, ők főként a büntetés-végrehajtási intézetekben nyújtottak szolgáltatásokat.

 

Resztoratív (helyreállító) igazságszolgáltatás

85 darab jóvátételi programot szerveztünk.

A jóvátétel célja a kár szimbolikus helyreállítása a helyi közösség részére. A fogvatartottak nem a közvetlenül érintett sértetti körnek nyújtják a jóvátételt, nem az okozott kárt állítják helyre, hanem „szolgálatot” tesznek a társadalomnak. A jóvátételi programok célja egyfelől a fogvatartottak felelősségvállalásának elősegítése, tudatosságuk növelése és a bűncselekmény okozásával való szembenézés. A helyi közösség számára történő szimbolikus jóvátétel során megjelenik és erősödik az elköteleződés a közösségi értékekhez, érdekekhez, amely elősegíti a bűnmegelőzési hatást.

További cél a helyi közösség érzékenyítése, a jóvátétel elfogadásával a társadalmi visszailleszkedés elősegítése.

 

Összefogás a helyi szakemberekkel a szabadultakért

Az utógondozottak társadalmi és munkaerőpiaci reintegrációs esélyeinek növelése, a település érzékenyítésének, motivációjának megteremtése céljából területi műhelymunka 58 alkalommal valósult meg, ahol az azokon résztvevő szociális szakemberek, illetve a civil szervezetek, az egyházak képviselőivel hatékonyabb együttműködés alakult ki. A megyei műhelymunkákon több mint 300 szervezet képviselői voltak jelen országszerte, akik a fogvatartottak/szabadultak és családtagjaik számára nyújtott segítő tevékenységben részt tudnak vállalni.

 

 

12 büntetés-végrehajtási intézetben gyermekbarát látogatóhelyiséget alakítottunk ki.

 

Területi ajánlást készítettünk, melyben azt a területi egységet kerestük, ahol a reintegrációs program tekintettel a fogvatartottak átszállítására hatékonyan megvalósítható. A projekt adatait elemezve azt láttuk, hogy országos programként lehet hatékonyan megvalósítani a reintegrációs programot.

 

Elkészítettük a reintegrációs folyamatot bemutató működési kézikönyvet, mely a projekt szolgáltatási folyamatát mutatta be.