Sikeres volt a reintegrációs program a börtönökben

Október 31-én zárul a több mint 7800 fogvatartott bevonásával megvalósított 7 éves reintegrációs program a börtönökben. A projekt segítségével 831 börtönből szabaduló állt munkába vagy regisztrált álláskeresőként. Az 5,734 milliárd forint, 100%-ban európai uniós, vissza nem térítendő támogatásból megvalósuló projektnek köszönhetően 2200 fogvatartott vett részt kompetenciafejlesztő foglalkozáson, több mint 1400-an szereztek piacképes szakmát, 183 alkalommal pedig jóvátételi program keretében fejezték ki megbánásukat. A munkavégző képesség javítását célzó tanműhelyek és foglalkozási rehabilitáció keretében készült termékek jóvátételi felajánlásként hasznosultak a társadalom számára.

A fogvatartottak társadalmi és munkaerőpiaci beilleszkedésének segítésére, valamint a hozzátartozóik támogatására 2016 októberében, az Európai Unió támogatásával indult el a konvergencia régiók börtöneiben az EFOP–1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú, „Fogvatartottak reintegrációja” című kiemelt projekt, amely egy egységes, országos szinten összehangolt, az egyéni szükségletekhez illeszkedő segítő szolgáltatási rendszert hozott létre. A projektben részt vevő fogvatartottak segítséget kaptak a szabadulás utáni visszailleszkedéshez, álláskereséshez, munkavégzéshez, munkatapasztalatot szereztek, kompetenciafejlesztő foglalkozásokon és szakmaképzésen is részt vettek. Az építőiparban, a könnyűiparban, az elektronika, a gépészet és a mezőgazdaság területén hasznos 38 különféle szakma közül a festő, mázoló, tapétázó, a konyhai kisegítő, a targoncavezető, a kőműves és burkoló bizonyultak a legnépszerűbbnek.

A szabadulásra egyéni és csoportos foglalkozásokon készültek az elítéltek, a fiatalkorúak elhelyezését célzó büntetés-végrehajtási intézetekben pedig speciális tanulást segítő szolgáltatások is indultak. Négy tanműhelyben készültek fel a szabadulás utáni munkavállalásra, foglalkozási rehabilitáció keretében pedig a helyi közösségek számára készítettek kézműves termékeket. A szabadulás utáni utánkövetés és a Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében létrejövő Közösségi Foglalkoztatók tevékenységének köszönhetően a projekt eredményes társadalmi visszailleszkedést célzó tevékenysége szabadulás után is támogatta a résztvevőket, továbbá munkatársaink a projekt keretében a hozzátartozóknak is segítséget nyújtottak.

A program a célcsoport fejlesztése mellett a befogadásra alkalmas környezet megteremtésére is nagy hangsúlyt fektetett. A helyi közösség számára nyújtott jóvátételi programokon keresztül pedig a fogvatartottak felelősségvállalása és a közösségi értékek iránti elköteleződése is erősödött.

A projekt konzorciumi partnerségben, a Belügyminisztérium és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága együttműködésével valósult meg, részleteiről és az előzményeiről bővebb információt a tettprogram.hu, a https://bmprojektek.kormany.hu/fogvatartottak-reintegracioja valamint a bv.gov.hu/hu/efop-1-3-3 oldalon olvashatnak.

A projekt a büntetés-végrehajtási szervezet reintegrációs tevékenységeivel szorosan együttműködve, azt kiegészítve valósult meg.

A konferencián elhangzott előadások prezentációi az alábbiakban érhetőek el:

Botka Bianka - A projekt eredményei
Sinkó Csaba - A projekt megvalósulása parancsnoki és projektvezetői szemszögből
A jóvátételi felajánlásként átadott termékek bemutatása