magyar
2020. 04. 02 - 18:38 logo

Nyitókonferencia

Siófokon rendezték meg a TÁMOP-5.6.3-12/1-2012-0001 azonosító számú, „A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja és az intenzív utógondozás modellje” című kiemelt projekt nyitó-érzékenyítő konferenciáját 2013. június 4–6. között. A rendezvényt nagy érdeklődéssel fogadták a meghívott vendégek. A három nap előadásai során nemcsak a projekttel, hanem a célcsoporttal, a büntetés-végrehajtási intézetek világával is megismerkedhetett a hallgatóság.

A konferenciát a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH) foglalkoztatási főigazgató-helyettese, Bálint István nyitotta meg. Előadásában megvilágította a Nemzeti Foglalkozatási Szolgálat kapcsolódási pontjait a projekthez. Felhívta a figyelmet az érintett szervezetek közötti szorosabb és aktívabb együttműködés, a személyre szabott szolgáltatások és támogatások biztosításának fontosságára.

Ezután az érdeklődők Tóth Judit, a Belügyminisztérium Támogatás-koordinációs Főosztály vezetőjének köszöntőjét hallgatták meg.

A délelőtt folyamán Dósa Gábor főosztályvezető prezentálásában bemutatásra került az NMH Projekt-végrehajtási Főosztály szerepe az EU-s kiemelt projektek megvalósításban, ezen belül, ismertetésre került a TÁMOP-5.6.3-12/1-2012-0001 azonosító számú kiemelt projekt Főosztállyal való kapcsolata is.

A köszöntőket, nyitó beszédeket követően a Váltósáv Alapítvány által készített Tények-tévhitek című kisfilmen keresztül már közelebb kerülhettek a résztvevők a projekt célcsoportjához, a fogvatartottakhoz, és a konferencia egyik fő célja is körvonalazódott: érzékenyítés, a köztudatban élő előítéletek, tévhitek szétoszlatása.

A délután a konzorciumi partnerekről, partnerségről szólt, a projekt ugyanis komoly együttműködésekre épül: a Belügyminisztérium mellett a Nemzeti Munkaügyi Hivatal, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal vesz részt a megvalósításban.

Elsőként a projektgazda (BM) képviseletében dr. Lénárd Krisztina, a kiemelt projekt szakmai vezetőjének előadását hallgathatta meg a közönség, melyben a projekt előzményeiről, célcsoportjairól és céljairól kaptak tájékoztatást az érdeklődők. Az előzmények ismertetésénél kiemelt szerepe volt a TÁMOP-5.6.2/10 projekt tapasztalatainak, valamint a szakmapolitikai és jogi háttérnek.

Az NMH részéről Jurák Erika, munkaügyi projektvezető, előadásában a projekt jelenlegi állapotát hangsúlyozta az NMH vonatkozásában. A projektgazda és partnereinek bemutatását követően az NMH szakmai megvalósítói munkája került előtérbe. Prezentációjában kiemelt szerepet kapott a szakemberek munkáját támogató felkészítési és képzési folyamat.

Ezt követően Balogh Attila, ny. bv. ezredes, büntetés-végrehajtási projektvezető szemléltette, a hazai börtönök helyzetét és a belső munkavégzés lehetőségeit. A büntetés-végrehajtási szervezet szabályozásainak részletes ismertetésén túl bepillantást adott az elítélteken alkalmazott azon módszerekről, amelyek elősegítik a szabadulás után a társadalomba történő beilleszkedésüket, ezen kívül részletes képet kaphattak az érdeklődők a gazdasági társaságoknál végzett sokszínű munkavégzésről. Meglepő számadatokkal szembesülhetett a hallgatóság: a kb. 18 ezer fogvatartott közel 70%-a dolgozik.

A napot Bogschütz Zoltán Csaba, a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) területi koordinátorának előadása zárta, melynek főbb témái az utógondozó koordinátorok tevékenységei, alkalmazott módszerek, a partnerek közötti együttműködés valamint, a projekt különböző szakaszaiban nyújtott szolgáltatások voltak. Legfontosabb célként az eredményes életvezetés lehetőségét vázolta fel az előadó, valamint azt, hogy a szoros együttműködés, a személyre szabott szolgáltatások által az ügyfeleknek legyenek, lehessenek tényleges választási lehetőségei.

A második napot Botka Bianka, a Belügyminisztérium szolgáltatási módszertani vezetője nyitotta meg, a projekt szakaszainak és tevékenységeinek ismertetésével. Ezt követően a projektgazda részéről történő, együttműködést elősegítő tevékenységek, a szakterületen dolgozók tájékoztatásának módszerei, felkészítései és az informatikai fejlesztések kerültek bemutatásra.

Csanádi Nikolett, az NMH szakmai koordinációs munkatársa beszélt a fogvatartottak munkaerő-piaci reintegrációját elősegítő szolgáltatásokról és a reintegrációs tanácsadó munkatársak feladatairól, a bv intézetekben és a munkaügyi kirendeltségeken egyaránt. Előadásából kiderült, milyen erősen közvetítő szerepet töltenek be a tanácsadók, hiszen munkaidejükből csupán heti egy napot töltenek a kirendeltségeken. Az ezeken a napokon begyűjtött információkat és humán szolgáltatásokat a zárt intézmények világában ismertetik, alkalmazzák.

Ezután a Váltósáv Alapítvány egy riportfilmje került levetítésre, a börtön utáni munkavállalás nehézségeiről. A film rendkívül pontosan tükrözte: a munkaerő-piaci reintegráció elősegítése egy nagyon is létező, valós emberi igényt szolgál ki.
A délelőtt második felében Kovács Gyula bv. őrnagy, parancsnokhelyettes betekintést nyújtott az érdeklődők részére, az anya és a fogvatartás alatt született gyermek elhelyezésének gyakorlatáról. Az előadó rövid tájékoztatást adott a fogvatartotti létszámról a nemek arányában, majd egy európai összehasonlítást vázolt az anya és a gyermek együttes elhelyezéséről. A szabályozási háttér és a gyakorlat bemutatásával megállapításra került, hogy az elhelyezés és a fogvatartás körülményei, alapvetően hasonlóak, ugyanakkor mégis eltérőek bizonyos perspektívákból. A körlet kialakítása megfelel a bv. intézetek biztonsági szempontjainak, a körülményeknek azonban a lehető legnagyobb mértékben közelítenie kell a börtön falain kívüli élethez (pl. mesefigurákkal díszített, de magas szögesdróttal körbekerített falak között sétálhatnak az édesanyák az udvaron).

Délután Csató Péter, bv. ezredes a fiatalkorú fogvatartottak körülményeit és lehetőségeit mutatta be. Az előadásból mindenki számára egyértelműen kiderült, mennyire fontos a foglalkoztatás, az értelmes tevékenységek biztosítása a bv intézeteken belül is, mindennek jótékony hatását remekül szemléltette a kutyák neveléséhez kapcsolódó beszámoló, az állatokkal való foglalkozás, az ebek képzése során saját személyisükkel kapcsolatban is sok pozitív változást élhetnek meg a fiatalkorú elítéltek.

A hallgatóság azonban nemcsak a büntetés-végrehajtásban dolgozó szakemberek nézőpontját ismerhette meg. Nagy Veronika kriminológus előadásából például képet kaphattak a pártfogás, tanácsadás lehetőségeiről, szerepéről és hatékonyságáról a különböző európai országokban. Az előadó részletesen bemutatta a hollandiai rendszert, ami azért lehet fontos a magyarországi hallgatóság számára, mert ennek a modellnek számos elemét alkalmazzák, ennek mintájára tevékenykednek a pártfogó felügyeletnél hazánkban is közel tíz éve. A külföldi gyakorlat megismerése lehetőséget nyújtott arra is, hogy a résztvevők összehasonlíthassák a jelenlegi magyarországi helyzetet fejlettebb országokéval. Az elméleten túl az előadó saját tapasztalatait is megosztotta, végig a személyesség, a folyamatos motiváció és a proaktivitás fontosságát hangsúlyozva.

A nap utolsó előadója Dióssi Eszter, a NMH szakmai asszisztense volt, aki a börtönártalmak, a börtön későbbi munkakeresésre gyakorolt hatásainak pszichológiai vizsgálatát elemezte. Philip George Zimbardo professzor Stanford Egyetemen végzett érdekfeszítő börtönkísérletének kivetítésével érzékeltette a börtönközeg pszichológiai hatásait az egyénre. Az előadásából kiderültek azok a módszerek, amelyek a börtönártalmak csökkentésére szolgálhatnak.

A harmadik napon a pécsi, helyi szakmai megvalósítók (Krizsán József, bv. intézeti projektfelelős (BVOP); Szombathy Edina utógondozó koordinátor (KIH), Kiss Violetta reintegrációs tanácsadó (NMH)) szemléltették a TÁMOP 5.6.2-10 projekt szakmai tapasztalatait, „jó gyakorlatait”. A személyes hangvételű előadás nagyszerűen szemléltette a gyakorlatban előforduló helyzeteket, eseményeket, nehézségeket és a szakterület sikerélményeit egyaránt.

Ezt követően Kondor Elek, a Szolnoki Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének munkatársa a fogvatartottak elhelyezkedési esélyeiről, nehézségeiről és a munkaügyi központ segítségnyújtási lehetőségeiről beszélt.

A konferenciát Jurák Erika, az NMH munkaügyi projektvezetője zárta. A végszó hűen tükrözte a rendezvény szellemiségét, a résztvevő szervezetek közötti együttműködés fontosságát és a kirendeltségekkel való kölcsönös támogatás, segítségnyújtás szerepét emelte ki búcsúzóul a projektvezető.

A rendezvény kiváló alkalmat teremtett a projektben érintett konzorciumi partnerek és szakemberek közötti párbeszédre, egy sokak számára ismeretlen világ, célcsoport megismerésére.

Eseménynaptár Április
30310102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930010203
FORUM
Legfrissebb témák
Legfrissebb hozzászólások