magyar
2020. 02. 25 - 10:19 logo

GyIK a TÁMOP-ról

TÁMOP 5.6.2-es kiemelt projekt a társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozására

Adatok

Kb. hány bűncselekményt követnek el és hányra derül fény?

 • Évente kb. 400.000 bűncselekmény válik ismertté.
 • Évek óta változatlan adat. Csak a biztonságérzet romlik, de nincs több bűncselekmény.
 • A látencia feltehetően viszonylag magas, különös tekintettel a kisebb súlyú bűncselekményekre.
 • A projekt célja nemcsak a bűncselekmények, hanem a jogsértések, konfliktusok megelőzése, kezelése is.

Hányan vannak börtönben és hány visszaeső lesz ebből?

 • Magyarországon az elmúlt években 12-14 ezren voltak/vannak börtönben.
 • Csökkenés az utóbbi időben a büntetőpolitika irányának változása miatt.
 • Elmozdulás a közösségben végrehajtott büntetések felé.
 • Ne higgyük, hogy a szabadságelvonás a megoldás, ez rengeteg negatív hatással jár.
 • Az összes bűnelkövető 1/3-a korábban már követett el bűncselekményt.
 • A börtönben lévők 50%-a visszaeső, a cél, az szám 5%-kal való csökkentése 2012-re.

Miért kell változtatni a jelenlegi rendszeren?

 • Hosszútávon is eredményes büntetőpolitika kell.
 • Projekt komplex beavatkozási rendszere.
 • Gyerekek támogatása, hogy képesek legyenek a konfliktusokat békésen rendezni, idejüket strukturáltan eltölteni.
 • Bűnelkövetők társadalmi integrációja a munkával, képzéssel, hogy ne legyenek visszaesők.
 • Áldozatok anyagi és lelki segítése, hogy ne legyenek védtelenek, ne váljanak ismételten áldozattá, kiszolgáltatottságuk megszűnjön.

Mitől lesz egy régió bűnkibocsátó?

 • Az ismertté vált elkövetők átlagnál magasabb aránya származik innen.
 • 2009-ben változást mutat a statisztika: a bűnkibocsátó régiókból származó elkövetők nem lakhelyükön, hanem attól távolabbi, jobb körülményekkel rendelkező területeken követik el a bűncselekményeket.

Az áldozatok között is sok (egyre több?) a fiatalkorú. Velük ki foglalkozik a programon belül?

 • Az áldozatok jellemzően nem gyerekek, hanem fiatal felnőtt férfiak.
 • Ugyanakkor fontos a problémafelvetés.
 • A projekt szakértői módszertani útmutatót készítettek a gyerekek áldozattá válásának elkerülésére.
 • A projektelem kétirányú: a pedagógusok felkészítésre és kortárs-segítő képzésére, „munkájára” fókuszál.
 • Cél, felkészíteni, érzékenyíteni a pedagógusokat arra, hogy felismerjék az áldozattá válás formáit, információt, módszereket (pl.: családi csoport konferencia, drámapedagógiai módszer, mediáció, stb.) biztosítani számukra, amelyek lehetővé teszik a problémára való adekvát reagálást.
 • A felállítandó kortárs-segítő rendszer célja, hogy a fiatalok felismerjék az áldozattá válás jeleit, információt kapjanak az áldozatvédelmi rendszerről, ennek céljáról, működéséről, mindezt felhasználva segítsék társaikat.

A módszerek újszerűek, de ki őrködik majd a betartatásukon?

 • Cél, a szemléletváltás megteremtése.
 • Cél, hogy a már létező lehetőségeket kiaknázzuk.
 • Ezek hatásai érzékelhetőek lesznek, eredményesek, sikeresek, a szereplők érdekeltek a folytatásban.
 • 2013-ig van forráskeret, addig ez megteremthető.

Milyen eredményeket várnak az új szemlélettől?

 • Az áldozatok hatékony, nonstop segítséget kapnak, oldódnak lelki sérelmeik, nem válnak ismét sértetté.
 • Létrejön 3 Régiós Áldozatsegítő és Reintegrációs Iroda.
 • Létrejön egy ingyenesen hívható, 24 órában elérhető telefonos diszpécserszolgálat.
 • 162 fő kiképzett önkéntes, 28 speciálisan kiképzett önkéntes segíti az Áldozatsegítő Szolgálat munkáját.
 • Az elítéltek lehetőséget kapnak a tanulásra, munkára, többen helyezkednek el a munkaerő-piacon, ezáltal csökken a bűnismétlők száma, biztonságosabb lesz az ország.
 • 1900 fogvatartott tréningen, 1100 fogvatartott (OKJ-s és betanító) képzésen vesz.
 • A gyerekekkel és fiatalokkal foglalkozók képzéseken vesznek részt. A tanultak segítséget nyújtanak a gyerekeknek megtartó közösségek kialakítására, az elkövetővé és áldozattá válás megelőzésére, jó életperspektívák kialakítására, a társadalom hasznos tagjává válásra.
 • 100 szakember és önkéntes vesz részt képzésen (3*20 tematikus, 2*20 fő bűnmegelőzési koordinátor szakirányú képzésen).

Keretek – finanszírozás

 • Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program.
 • Az Európai Szociális Alap társfinanszírozása.
 • 185 millió forintos előkészítő, megalapozó fázisa most zárul le.
 • Hamarosan elkezdődik a 2 milliárd forintos megvalósítási szakasz, amelyben a kidolgozott javaslatok megvalósulhatnak.
 • A projekt 3 régióban valósul meg: Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Dunántúl.

Általános célok

 • A program hozzájárul a társadalmi kohézió erősítéséhez az esélyegyenlőség támogatásához.
 • Legolcsóbb, leghatékonyabb módszer a bűnmegelőzés a bűncselekmények számának hosszú távon való csökkentése.
 • A közbiztonság megteremtése mindannyiunk feladata – nemcsak az államé.
 • Fontos, hogy a fejlesztések az ország legeldugottabb településén élők számára is, azonos szakmai színvonalon legyenek elérhetőek.

Szemlélet

 • Helyreállító módszerek elterjesztése, megerősítése. A helyreállító szemlélet célja, hogy a konfliktus előtti eredeti állapotot visszaálljon, az elkövetőket felelősségvállalásra, megbánásra ösztönzi, figyelembe veszi az áldozatok igényeit. A módszer lehetőséget ad a sértettnek arra, hogy beszélhessen az elszenvedett sérelemről, és ő maga határozza meg a helyreállítás feltételeit. Az elkövetőnek lehetősége van jóvátenni az okozott kárt és bocsánatot kérni.

A tervezeteket az alábbi témakörökben dolgozták ki a szakértők:

 • „Gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzése” pillér

  A projekt segítségével segítséget kaphatnak a pedagógusok, szociális munkások ahhoz, hogy hogyan segítsék a társuk által kiutált gyerek osztályközösségbe való beilleszkedését. A gyerekek megtanulhatja, hogy ne verekedéssel oldja meg problémáit, a fiatalok a tanárok segítségével megtanulhatják megbeszélni a problémáikat, békés úton megoldani a konfliktusaikat.

  A már bűnelkövető gyerekek is a projekt célcsoportját jelentik. Fontos, hogy azokra is odafigyeljünk, akik már hibáztak, kisebb bűncselekményt követtek el. Segítenünk kell nekik ahhoz, hogy beilleszkedhessenek, hogy a társadalom hasznos tagjai lehessenek. Mindannyiunk érdeke, hogy elkerüljék a bűnözői pályát, később ne okozzanak nekünk hátrányt.

 • „Áldozatsegítés” pillér

  Fontos, hogy ne csak az elkövetőről, a bűnösről beszéljünk, hanem az áldozatról is. Őt sérelem, trauma érte. Olykor nem könnyű túltennie magát olyan kisebb jelentőségű cselekményen sem, mint egy lopás. Például fontos, hogy a kirabolt asszony a bűncselekmény elkövetése után segítséget kapjon, hogy ne féljen később egyedül az utcára menni. A félelmeket fel kell dolgozni.

  A projektben amellett, hogy a sérülékeny áldozatoknak terápiás csoportok igénybevételét tesszük lehetővé, biztosítani fogjuk, hogy éjjel-nappal segítséget kapjanak. Miért fontos ez? Képzeljük magunkat abba a helyzetbe, hogy lakóhelyünktől távolra utazunk hétvégén. De ellopják a pénztárcánkat, iratainkat, telefonunkat, szó szerint egy szál gatyában állunk a pályaudvaron. Fontos, hogy ilyenkor is legyen olyan, akihez biztos fordulhatunk. A non-stop áldozatsegítő szolgálat ilyen esetekben fog tudni tanácsot, fizikai segítséget nyújtani, akár vasárnap hajnali kettőkor.

 • „Reintegrációs” pillér

  A fogvatartottak társadalmi reintegrációja a visszaesésük megelőzésének záloga. Ahhoz, hogy – miután letöltötték büntetésüket – visszailleszkedjenek befogadó környezetet, munkát kell találniuk. A fogvatarottak képzettsége általában alacsony. Ezt javítani fogjuk a projektben, használható, alkalmazható tudást kapnak, amellyel visszailleszkedhetnek.

  Persze, nemcsak a börtön lehet a büntetés. Aki nem követett el súlyos bűncselekményt, azt nem kell elzárnunk, mert ezzel magunknak, a társadalomnak is rosszat teszünk. Őket ún. közösségi büntetésekre kell ítélnünk, azért, hogy tevékenyen jóvátehessék, amit elkövettek. Például közérdekű munka keretében rendbe tegyék a parkot, letakarítsák az összefirkált falat, a sértettnek egy hónapon keresztül segítsenek a háztartási munkákban. A projekt terjeszteni fogja ezeket a lehetőségeket.

Eseménynaptár Február
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282901
FORUM
Legfrissebb témák
Legfrissebb hozzászólások