magyar
2020. 02. 25 - 11:02 logo

Álláshirdetés: utógondozó

Utógondozó koordinátor - Nyíregyháza

Utógondozó koordinátor - Sátoraljaújhely


Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata felhívást hirdet a TÁMOP 5.6.2 projekt végrehajátsához Nyíregyházára 1 fő munkatársnak utógondozó koordinátor munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

 • határozott idejű 2012. július 31 –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 • Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyháza, .

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 • Jogi segítségnyújtással, áldozatsegítéssel és pártfogó felügyelettel összefüggő feladatkor

Ellátandó feladatok:

 • A büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartottak és szabadultak (célcsoport) körében, önkéntes kapcsolatfelvétel alapján egyéni esetkezelés, szociális ügyintézés végzése (illetve a szociális munka egyéb eszközeinek alkalmazása), különösen a családi kapcsolatok helyreállítása, a lakhatási, a pénzbeli és szociális ellátásokhoz való hozzáférés biztosítása érdekében. A projekt keretében történő felkészítést követően családi döntéshozó csoportkonferencia szervezése a célcsoport körében. Az intenzív utógondozást támogató önkéntesek toborzása, szakmai felügyelete és a tevékenységük koordinálása. Szoros együttműködés a bv. intézet és a regionális munkaügyi központ munkatársaival, az alprojekt szakmai koordinátorral, közreműködés a projektben részt vevő fogvatartottak egyéni fejlesztési tervének kidolgozásában. Szükség szerint együttműködés a fogvatartott, az utógondozott hozzátartozóival, (állami és nonprofit) szociális és gyermekvédelmi szervezetekkel. A szakmai tevékenységéhez kapcsolódó dokumentációs feladatok végzése. A tevékenységét részben a büntetés-végrehajtási intézetben, részben a megyeszékhelyen a Pártfogó Felügyelői Szolgálattal egy helyen, vagy annak közelében kialakítandó irodában végzi.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • A fenti megyékben lévő büntetés-végrehatási intézetekkel, a regionális munkaügyi központokkal együttműködésben megvalósítandó, Az elítéltek több szakaszos, társadalmi és munkaerőpiaci reingegrációja alprojekt keretében az intenzív utógondozás szakmai feladatainak végzése

Jogállás, illetmény és juttatások:

 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény, valamint a "Kormánytisztviselők jogállásáról szóló" 2010. évi LVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, vagylagosan: jogász, okleveles közigazgatási szakértő, pszichológus, szociálpolitikus, szociológus, teológus, pedagógus, szociális munkás, gyógypedagógus, igazgatásszervező vagy szociálpedagógus, felsőfokú képesítéssel és szakirányú továbbképzési szakon szerzett - így különösen addiktológiai konzulens, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, mentálhigiénés végzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • A hasonló szakterületen szerzett munkatapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • A saját gépjármű költségtérítés melletti használata előny

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Jó szervezőkészség, valamint önálló precíz munkavégzés. Jó kommunikációs készség.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

 • 2012. március 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ:

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata címére történő megküldésével (1145 Budapest, Róna utca 135. ).
 • Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ig. 13./5/2012. , valamint a munkakör megnevezését: utógondozó koordinátor.

vagy

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • A jelentkezőket háromlépcsős eljárás során választja ki a szolgálat. Az első lépcsőben a pályázati feltételeknek való formai, tartalmi megfelelést, míg a második lépcsőben a szakmai és egyéb elvárt kompetenciákat vizsgálja a háromtagú Bizottság. A második lépcsőben meghallgatásra javasolt jelentkezők a Bizottság személyes meghallgatáson mutatják be a szakterületre vonatkozó tapasztalatukat, illetve a kiemelt projektről szerzett információikat. Ennek a harmadik lépcsőnek az eredménye alapján tesz

A pályázat elbírálásának határideje:

 • 2012. március 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 • A jelentkezéshez részletes szakmai önéletrajzot és motivációs levelet kell csatolni. A végzettséget és a képzettséget igazoló okiratokat a személyes meghallgatáson kell bemutatni, a kinevezéshez 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

 • 2012. február 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata felhívást hirdet a TÁMOP 5.6.2. projekt végrehajtásához Sátoraljaújhelyre 1 fő munkatársnak utógondozó koordinátor munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

 • határozott idejű 2012. július 31. –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 • Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Sátoraljaújhely, .

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 • Jogi segítségnyújtással, áldozatsegítéssel és pártfogó felügyelettel összefüggő feladatkör

Ellátandó feladatok:

 • A büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartottak és szabadultak (célcsoport) körében, önkéntes kapcsolatfelvétel alapján egyéni esetkezelés, szociális ügyintézés végzése (illetve a szociális munka egyéb eszközeinek alkalmazása), különösen a családi kapcsolatok helyreállítása, a lakhatási, a pénzbeli és szociális ellátásokhoz való hozzáférés biztosítása érdekében. A projekt keretében történő felkészítést követően családi döntéshozó csoportkonferencia szervezése a célcsoport körében. Az intenzív utógondozást támogató önkéntesek toborzása, szakmai felügyelete és a tevékenységük koordinálása. Szoros együttműködés a bv. intézet és a regionális munkaügyi központ munkatársaival, az alprojekt szakmai koordinátorral, közreműködés a projektben részt vevő fogvatartottak egyéni fejlesztési tervének kidolgozásában. Szükség szerint együttműködés a fogvatartott, az utógondozott hozzátartozóival, (állami és nonprofit) szociális és gyermekvédelmi szervezetekkel. A szakmai tevékenységéhez kapcsolódó dokumentációs feladatok végzése. A tevékenységét részben a büntetés-végrehajtási intézetben, részben a megyeszékhelyen a Pártfogó Felügyelői Szolgálattal egy helyen, vagy annak közelében kialakítandó irodában végzi.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • A fenti megyében lévő büntetés-végrehatási intézetekkel, a regionális munkaügyi központokkal együttműködésben megvalósítandó, Az elítéltek több szakaszos, társadalmi és munkaerőpiaci reingegrációja alprojekt keretében az intenzív utógondozás szakmai feladatainak végzése, ennek keretében

Jogállás, illetmény és juttatások:

 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény, valamint a "Kormánytisztviselők jogállásáról szóló" 2010. évi LVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, vagylagosan: jogász, okleveles közigazgatási szakértő, pszichológus, szociálpolitikus, szociológus, teológus, pedagógus, szociális munkás, gyógypedagógus, igazgatásszervező vagy szociálpedagógus, felsőfokú képesítéssel és szakirányú továbbképzési szakon szerzett - így különösen addiktológiai konzulens, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, mentálhigiénés végzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • A hasonló szakterületen szerzett munkatapasztalat. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • A saját gépjármű költségtérítés melletti használata

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Jó szervezőkészség, valamint önálló precíz munkavégzés. Jó kommunikációs készség.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

 • 2012. március 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ:

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata címére történő megküldésével (1145 Budapest, Róna utca 135. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ig.13/5/2012 , valamint a munkakör megnevezését: utógondozó koordinátor.

vagy

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • A jelentkezőket háromlépcsős eljárás során választja ki a szolgálat. Az első lépcsőben a pályázati feltételeknek való formai, tartalmi megfelelést, míg a második lépcsőben a szakmai és egyéb elvárt kompetenciákat vizsgálja a háromtagú Bizottság. A második lépcsőben meghallgatásra javasolt jelentkezők a Bizottság személyes meghallgatáson mutatják be a szakterületre vonatkozó tapasztalatukat, illetve a kiemelt projektről szerzett információikat. Ennek a harmadik lépcsőnek az eredménye alapján tesz

A pályázat elbírálásának határideje:

 • 2012. március 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 • A jelentkezéshez részletes szakmai önéletrajzot és motivációs levelet kell csatolni. A végzettséget és a képzettséget igazoló okiratokat a személyes meghallgatáson kell bemutatni, a kinevezéshez 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges.
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kimisz.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

 • 2012. február 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Eseménynaptár Február
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282901
FORUM
Legfrissebb témák
Legfrissebb hozzászólások